تولید تخم مرغ در آسیا 388 درصد افزایش یافت

افزایش تخم مرغ در آسیا

به نقل از سازمان خواربار جهانی (فائو) فرآوری 70 درصد تخم مرغ جهان در کشورهای چین، روسیه، آمریکا، مکزیک، برزیل، اکراین، ترکیه، هندوستان، اندونزی و ژاپن تولید می شود. چین به تنهایی 39 درصد تخم مرغ عالم را تولید می کند و پس متعلق به آمریکا 8 درصد ، هندوستان 5 درصد، روسیه، مکزیک، برزیل، […]