ترئونین

اسید آمینه ترئونین پس از متیونین و لیزین، سومین اسید آمینه محدود کننده در جیره طیور می باشد. بنابراین استفاده از اسید آمینه ترئونین در جیره طیور، امکان تهیه یک خوراک متوازن از نظر اسید آمینه های را برای متخصصان تغذیه و مرغداران فراهم می سازد. با استفاده از اسید آمینه های سنتتیک همچون متیونین، […]

متیونین

متیونین یکی از اسیدآمینه های ضروری و اولین اسیدآمینه محدود کننده در خوراک طیور می باشد. متیونین پرمصرف ترین اسیدآمینه وارداتی به کشور می باشد. شرکت آرین رشد افزا یکی از بزرگ ترین واردکنندگان متیونین به کشور می باشد. شرکت آرین رشد افزا واردکننده متیونین از شرکت Degussa کشور بلژیک و Adisseo فرانسه می باشد.

ایوانیک پیشنهاد خود را برای به دست آوردن تکنولوژی تولید ال متیونین به متابولیک اکسپلورر ارایه کرد

متیونین ایوانیک

سوم نوامبر سال 2016 ایوانیک پیشنهادی برای به دست آوردن تکنولوژی ال متینوین به متابولیک اکسپلورر ارایه کرد. هردو شرکت قصد بررسی امکان همکاری تحقیق و توسعه در تولید اسیدهای آمینه زیست فناوری تولید شده را دارند. توافق در نظر گرفته شده همچنین شامل یک توافق نامه ضمنی است مبنی بر این که متابولیک اکسپلورر […]