زنجان آبان 1398 برگزاری سمینار معرفی محصولات تولیدی.

در راستای تداوم خدمات مستمر به واحدهای تولیدی و مصرف کننده محصولات شرکت آرین رشد افزا (آرا) و به منظور معرفی علمی جهت شناخت هرچه بهتر خوراک و انواع کنسانتره های تولیدی، سمینار معرفی محصولات تولیدی در تاریخ 1-8-98 با حضور جمعی از مدیران واحدهای تولیدی شهر زنجان و آقای ستار محمدی نماینده شرکت در […]