حمایت مالی از اجرای طرح پیش دبستانی در موسسه ندای ماندگار برای چهارمین سال متوالی

مركز توانمند سازي نداي ماندگار دروازه غار ) آواي ماندگار سابق ( عنوان يك سازمان مردم نهاد مستقل غير دولتي وغير انتفاعي به منظور توانمند سازي مادران و دختران محله ي دروازه غار تهران ) هرندي(از سال ١٣٨٦با مجوز رسمي سازمان بهزيستي شروع به فعاليت كرد. اين مركز در سه حوزه توانمندسازي حرفه اي )شامل […]