تولید اولین ناگت مرغ مصنوعی جهان در روسیه کلید خورد

تا پایان سال 2020 ، شرکت KFC و یک شرکت فناوری (راه حل های bioprinting-3D) قصد دارند تا با استفاده از فناوری زیست چاپی(bioprinting) در روسیه ناگت مرغ تولید کنند. تا پایان سال ۲۰۲۰،  شرکت KFC  و یک شرکت فناوری (راه حل های bioprinting 3D ) قصد دارند تا با استفاده از فناوری  زیست چاپی(bioprinting) در روسیه ناگت […]