بهبود کیفیت گوشت مرغ از طریق عصاره‌های گیاهی

در زمینه بازار گوشت طیور، که هر چه بیشتر محصولات قطعه بندی شده یا فرآوری شده را به مصرف کنندگان ارائه می دهد، کیفیت فناوری و مقابله با نقایص ساختاری در حال تبدیل به یک اصل مهم می‌باشد. با این حال، این نقص ها به دلیل تکامل ژنتیکی به سوی سویه های مرغی که به […]