انجمن همیاران سلامت پرور البرز(اهسا)

انجمن همیاران سلامت پرور البرز

شرکت آرین رشد افزا درراستای تداوم مسئولیت اجتماعی خود، هزینه نصب آسانسور ، پنجره دو جداره، تامین سرمایش ساختمان انجمن همیاران سلامت پرور البرز (اهسا) و همچنین کفالت درمانی 10 کودک مدد جوی توان یاب در دو بخش کاردرمانی و گفتاردرمانی رابصورت ماهیانه برعهده گرفته است معرفی انجمن اهسا درشهری شلوغ و پرجمعیت، زنان و […]