افزایش سریع قیمت ذرت به دلیل در دسترس نبودن در بازار

محدودیت صادرات آرژانتین باعث کمبود مقطعی و کوتاه مدت ذرت در بازارهای بین المللی و همچنین افزایش شدید قیمت آن شده است قیمت ذرت به ویژه در بازار شیکاگو به سرعت افزایش یافته است، به طوری که قیمت قرارداد تحویل در ماه مارس (اسفند) نسبت به هفته قبل رشد چشمگیری داشت و به چیزی معادل […]