افت شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان ۹۸

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که وضعیت فضای کسب و کار نامساعدتر از فصل پاییز ۹۸ شده است. این در شرایطی است که پیش از این در ۴ فصل متوالی وضعیت فضای کسب و کار رو به بهبود پیش می رفت. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و […]