افت جهانی قیمت ویتامین E50 و D3 500

ویتامین E50 خریداران نقدی ویتامین E50 را ۲۵٪ ارزانتر از اواسط آوریل (اردیبهشت ماه) خریداری می کنند. قیمت جهانی این محصول در حال حاضر حدود کیلویی ۷.۴۵ دلار است. خریداران در اسپانیا ویتامین E50 را کیلویی حدود ۷.۷۵ دلار آمریکا خریداری می کنند.ویتامین A1000 خریداران دست به نقد هم ویتامین A1000 را ۶٪ ارزانتر از […]