استفاده از حشرات به عنوان خوراک طیور

استفاده از حشرات به عنوان خوراک طیور افزایش تقاضا برای کنجاله سویا بر صنعت طیور فشار وارد می کند تا منابع پروتئینی دیگری جستجو شود و نگرانی های محیطی در مورد تولید انبوه کود مرغی سبب می شود صنعت مرغداری درباره سیستم های پرورشی سالمتر تفکر کند. مطالعه ای در کشور برزیل به پودر حشرات […]