ارسال ماسک جهت استفاده دانش آموزان مدارس مناطق محروم.

🔶با توجه به شیوع ویروس کرونا، بعد از نیازسنجی‌های انجام شده توسط رابطین کارگروه پشتیبانی مدارس انجمن حامی و با هماهنگی خانه‌های بهداشت روستایی، تعداد ۶۴۰۰ ماسک در خردادماه امسال با حمایت شرکت آرین رشدافزا برای استفاده‌ی دانش آموزان منطقه خاش و ۱۰ مدرسه حامی در مناطق دیگر ارسال شد. 🔷مناطق و مراکز ارسال ماسک […]