گام نهایی موافقت با ورود موقت کالا

چند ماه پس از آغاز بحث درباره امکان رفع تعهد ارزی با ورود موقت کالا به کشور، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که این طرح در گام پایانی خود قرار دارد. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام به نقل از ایسنا، در دو سال اخیر با بازگشت تحریم‌های غیرقانونی […]