نحوه عرضه خوراک آماده در سامانه بازارگاه

اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور نحوه عرضه خوراک آماده در سامانه بازارگاه را به شرح زیر توصیف نمود: کارخانجاتی که اقدام به تولید خوراک آماده از نهاده های تخصیصی نموده اند‌، جهت عرضه ی خوراک خود می بایستی به معاونت امور بهبود تولیدات دامی استان مربوطه خود جهت دریافت کد […]