مصوبه هیات وزیران در خصوص شرایط ترخیص کالاهای گروه چهارم

گمرک ایران، مصوبه هیات وزیران در خصوص شرایط ترخیص کالاهای گروه چهارم را ابلاغ کرد. در بخش شروط این بخشنامه آمده است: ۱. مهلت اظهار کالاهای موضوع این تصویب نامه تا پایان سال ۹۸ است. ۲. از صحت تاریخ صدور قبض انبار و یا بارنامه مربوطه قبل از ۹۸/۲/۳۱ به نحو مقتضی اطمینان حاصل شود. […]