مرغداران تنها سی درصد نهاده خود را به نرخ دولتی تهیه می‌کنند.

این روزها قیمت نهاده خوراک دام و طیور در بازار بیشتر از چهار برابر نرخ مصوب دولتی عرضه می‌شود و تولیدکنندگان از این مسأله بسیار نگرانند. آنها مشکل اصلی را در ضعف نظام توزیع نهاده می‌دانند و از آنجایی که هیچ گونه شفافیتی در نحوه توزیع نهاده از بالا تا پایین یعنی از بانک مرکزی […]