سرماخوردگی در حیوانات خانگی

سرماخوردگی از شما به حیوانتان سرایت نمی کند اما آنها هم سرماخوردگی مخصوص خودشان را دارند! آقای LoriTeller دامپزشک و استادیار دانشگاه A&M تگزاس،در مصاحبه ای عنوان کرد:حدود 200 ویروسی که عامل بیماری سرماخوردگی شناخته می شوند برای حیوانات خانگی مانند سگ،گربه،پرندگان،خزندگان،دوزیستان و ماهی ها خطری به دنبال ندارد.این امر بدین علت است که ویروس […]