دستورالعمل بی استخوان کردن گوشت برای کارخانجات فرآوری بوقلمون

یک فرآوری کننده تجاری گوشت بوقلمون که بازده گوشت تولیدی خود را مورد نظارت قرار نمی دهند، اطلاعات حیاتی زیادی را که می تواند به بهبود کارایی و سودآوری نهایی او کمک کند، از دست می دهد. جمع آوری اطلاعات ریز از یک نمونه کوچک پرنده/لاشه بر اساس یک مبنای معین، به صورت ارزشمندی باعث […]