دروازه های موفقیت مزرعه شما در دستان شما

بهترین راهکارها برای سلامت گله ها شکی وجود ندارد که امنیت غذایی از مزرعه آغاز می شود.گله‌ها به خاطر تأثیر سلامت عمومی شان و همچنین به جهت ضربه ای که می توانند به سلامت کسانی که از محصولات دامی استفاده می کنند بزنند، تحت مراقبت قرار می گیرند. به علاوه موارد زیاد بیماری و مرگ […]