حذف معافیت مالیاتی منتفی شد

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران از منتفی شدن بحث حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا):به نقل از اتاق تعاون ایران،اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون، از منتفی شدن بحث […]