تخصیص ۶.۵ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی

سهمیه دامداران و مرغداری‌ها تا پایان مهر داده شد/ توزیع ۱۰ میلیون تن نهاده در سال جاری سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، خاطر نشان کرد: سهمیه نهاده تعیین شده برای دامداران و مرغداران تا پایان مهر داده شده است. حسن عباسی معروفان گفت: نهاده‌های دامی عبارتند از کنجاله سویا، ذرت، […]