برگزاری نمایشگاه VIV Asia مجددا به تاخیر افتاد؛ برگزاری به سپتامبر ۲۰۲۱ موکول شد

این نمایشگاه تجاری که در ابتدا برای مارس ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده بود ، به دلیل محدودیت های مربوط به Covid-19 به ۲۴-۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ (۳۱ شهریور الی ۲ مهر ماه ۱۴۰۰) موکول شد. این خبر در بیانیه مطبوعاتی در ۵ اکتبر ۲۰۲۰ (دوشنبه ۱۴ مهر) اعلام شد. محدودیت های سفر جهانی و قرنطینه اجباری […]