افزایش سطوح سویا و روغن جیره در خوراک طیور برای جبران کیفیت پایین گندم

افزایش سطوح سویا و روغن جیره در خوراک طیور برای جبران کیفیت پایین گندم پرورش دهندگان و جیره نویسان دام و طیور همیشه تشویق به انجام آنالیز نمونه های غلات خریداری شده برای اطمینان از صحت فرمولاسیون خوراک می شوند، به خصوص این که پس از آنالیزهای برداشت های گندم و جو در سال 2019 […]