کنسانتره گوشتی (PLUS)

کنسانتره گوشتی (PLUS) %2/5 و 5% نوع AوB رشدافزا

کنسانتره های 2.5% و 5% گوشتی پلاس نوع A و B:
کنسانتره های 2.5 درصد و 5 درصد پلاس پرفروش ترین و غنی ترین محصول شرکت آرین رشد افزا جهت تولید دان آردی برای مرغداری است و نیازهای پرنده را به صورت کامل تامین می نماید. این کنسانتره دارای سطوح بالایی از مواد مغذی است و جهت فرمولاسیون کلیه جیره های مناطق مختلف با شرایط پرورش متنوع، می توان از آن استفاده نمود.

آنچه که باید درخصوص کنسانتره گوشتی بدانید

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰