کنسانتره تخمگذار

کنسانتره تخمگذار 2.5% و 5% رشد نوع A و B

کنسانتره های تخمگذار آرین رشد آوازا در 3 مرحله برای رفع نیاز مراحل مختلف چرخه زندگی مرغ تخمگذار طراحی شده است. آنالیز کنسانتره های این شرکت بر اساس میانگین نیاز سویه های رایج در کشور بوده و به بازار ارائه می شود. با این حال، فرمولاسیون کنسانتره را می توان بر اساس نیاز سویه های هایلاین، LSL، نیک چک، شیور و بوونز سفارشی کرد. کنسانتره های تخمگذار شرکت آرین رشد آواز 2.5 درصد و مصرف آن در دوره 25 کیلوگرم و ثابت می باشد.
کنسانتره خمیر 2.5 درصد:
این کنسانتره از روز اول تا زمانی که پرنده به تولید 5 درصد برسد نیاز پرنده را تامین می کند. آنالیز غنی و متعادل این کنسانتره، وزن و شرایط بدنی ایده آل و پتانسیل تولید مناسب را برای پرورش دهنده فراهم می کند. سطوح کافی از مواد مغذی در طول دوره پرورش، طیور با بلوغ مناسب، درصد تولید و ماندگاری بالا و تخم مرغ با کیفیت و قابل فروش را تضمین می کند.
کنسانتره 2.5 درصد از دوره تولید (نوع A و B):
دو کنسانتره برای دوره تولید مرغ تخمگذار فرموله و تولید شده است. نوع A می تواند از 5 درصد تولید تا زمانی که پرنده از اوج تولید عبور کند و تولید به 85 درصد کاهش یابد قابل استفاده است. تیپ B قرار است دوره تولید را از 85 درصد تولید تا پایان دوره تولید ادامه دهد. به طور معمول، نوع A از هفته 18 تا 45 و نوع B از هفته 45 تا پایان دوره مصرف می شود. سطوح بالای مواد مغذی ارائه شده در کنسانتره، جیره کامل و متعادلی را برای مرغ های تخمگذار فراهم می کند و بهترین تاثیر را بر عملکرد تولید و کیفیت پوسته خواهد گذاشت.
اگر تصمیم گرفته شود در دوره پرورش از کنسانتره استفاده شود، تیپ B تمامی نیازهای پرنده را در این دوره برطرف کرده و مرغ را برای دوره تولید بعدی آماده می کند.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰