پس دان 1 (فینیشر 1)

از آن جا که بازار ایران وزن مرغ سنگین تر را بیشتر می پسندد، دوره پرورش باید طولانی تر در نظر گرفته شود. بنابراین، پس از پایان مصرف میاندان، نیازمند فرمولاسیون دو مرحله خوراک برای تامین نیازهای مرغ با حداقل قیمت تمام شده هستیم. بدین منظور مرحله پایانی دوره پرورش مرغ گوشتی، به دو مرحله پس دان 1 و 2 تقسیم گردیده است. پس دان 1 دارای آنالیزی بین میاندان و پس دان 2 می باشد.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰