پری استارتر

پری استارتر (PLUS) رشد افزا

با توجه به اهمیت هفته اول در پرورش جوجه های گوشتی، متخصصین تغذیه شرکت آرین رشد افزا اقدام به تولید پری استارتر پلاس برای هفته اول دوره پرورش نموده اند. با توجه به تحقیقات علمی به عمل آمده، وزن مناسب هفته اول تاثیر بسزایی بر وزن کشتار دارد؛ به طوری که هر یک گرم وزن بالاتر در پایان 7 روزگی، باعث افزایش وزن پایانی به میزان 10 گرم خواهد شد. پری استارتر پلاس رشد افزا حاوی مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و توازن بسیار دقیق اسیدهای آمینه که موجب جذب بهتر مواد مغذی و در نتیجه رشد بهتر در مراحل بعدی پرورش می شود.

ویژگی های پری استارتر Plus رشد افزا:
پری استارتر Plus رشد افزا بر اساس جدیدترین دستاوردهای علمی, غلظت پروفایل تمام اسیدهای آمینه با استفاده از پنج منبع پروتئینی مختلف متعادل شده است که منجر به بهبود رشد و افزایش وزن گله در اوایل دوره پرورش می شود.
پری استارتر Plus رشد افزا به دلیل داشتن ترکیبات پروبیوتیک و پری بیوتیک ویژه موجب افزایش قابلیت هضم مواد غذایی و توسعه پرزهای مخاطی روده باریک شده و سبب ایجاد جمعیت میکروبی مناسب و مفید طی سنین اولیه دوران پرورش می گردد.
پری استارتر Plus رشد افزا باعث افزایش رشد، ایمنی و جذب سریع کیسه زرده شده و همچنین تکامل سریع تر دستگاه گوارش را به همراه دارد که برای رسیدن به وزن کافی در هفته اول دوره پرورش لازم می باشد.
پری استارتر Plus رشد افزا به دلیل دارا بودن ترکیبات توکسین بایندر و اسیدیفایرها و همچنین اعمال اصول دقیق و سختگیرانه کنترل کیفیت در تهیه مواد اولیه مانع از بروز تنش های حاصل از آلودگی توکسینی و افت کیفیت حاصل از فعالیت قارچ ها می شود.
پری استارتر Plus رشد افزا با کمک به سیستم بافری خون منجر به ایجاد تعادل مناسب آنیونی-کاتیونی در خوراک می شود.
پری استارتر Plus رشد افزا لازم به ذکر است ویتامین ها و مواد معدنی، نقشی بسیار حیاتی در توان ایمنی پرنده دارند و با توجه به این که مقادیر مختلفی ار سطوح ویتامین ها طی فرآیند حرارت، تولید و انتقال با افت محسوسی همراه می شود. شرکت آرین رشد افزا با در نظر گرفتن درصد بالاتری از اقلام فوق، از این کاهش سطح جلوگیری کرده است.

کلیه محصولات شرکت آرین رشد افزا از جمله پری استارتر پلاس رشد افزا حاوی مقادیر کافی از ترکیبات آنتی اکسیدانت بوده که مانع از تخریب ویتامین ها و اسیدهای چرب غیراشباع گیاهی در محصول نهایی شده و کمترین تنش اکسیداتیو را به پرنده وارد می سازد.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰