بتائین هیدروکلراید SKYSTONE

بتائین هیدروکلراید وارداتی شرکت آرین رشد آواز (آرا) محصول شرکت اسکای استون چین می باشد.

بتائین دارای سه گروه متیل است و به عنوان دهنده گروه متیل با سایر مواد آلی در واکنش های متیلاسیون شرکت می کند. بنابراین نقش مهمی در متابولیسم انرژی و پروتئین دارد. از جمله عملکردهای مهم بتائین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بهبود ضریب تبدیل خوراک (با کمک به متابولیسم انرژی و پروتئین)
افزایش احتباس آب در سلول ها (کمک به عملکرد آنزیم ها در محیط آبی)
بهبود تولید تخم مرغ و ضخامت پوسته تخم مرغ در شرایط استرس گرمایی
بهبود کیفیت لاشه (با کاهش چربی شکم و افزایش نسبت وزنی) ماهیچه سینه طیور)

بتائین ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد حیوانات مبتلا به کوکسیدیوز را بهبود بخشد. بتائین به طور غیر مستقیم از ساختار و عملکرد روده آسیب دیده (ناشی از Eimeria) پشتیبانی می کند. بتائین همچنین می تواند مستقیماً از رشد انگل های ایمریا (عامل کوکسیدیوز) جلوگیری کند.

مصرف بتائین برای جوجه های گوشتی 1 تا 2 کیلوگرم در هر تن خوراک است. علاوه بر این، استفاده از بتائین نیاز به کولین را تا حدودی کاهش می دهد.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰