بتائین هیدروکلراید SKYSTONE

بتائین هیدروکلراید وارداتی شرکت آرین رشد افزا (آرا) محصول شرکت Skystone چین می باشد.

بتائین دارای سه گروه متیل و شرکت­کننده در واکنش­های متیلاسیون با عنوان دهنده گروه متیل با سایر مواد آلی می­باشد. بنابراین نقش مهمی در متابولیسم انرژی و پروتئین دارد. از وظایف مهم بتائین می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • بهبود ضریب تبدیل خوراک (از طریق کمک به متابولیسم انرژی و پروتئین)
  • افزایش ابقای آب در درون سلول‌ها (کمک به عملکرد آنزیم ها در محیط آبی)
  • بهبود تولید تخم مرغ و ضخامت پوسته تخم مرغ در استرس گرمایی
  • بهبود کیفیت لاشه (از طریق کاهش چربی شکمی و افزایش نسبت وزن عضله سینه طیور)

بتائین ممکن است به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به بهبود بازده حیوانات مبتلا به کوکسیدیوز شود. بتائین به صورت غیرمستقیم از ساختمان و عملکرد روده آسیب دیده (به وسیله آیمریاها) حمایت می کند. همچنین بتائین به صورت مستقیم می تواند رشد انگل های آیمریا (عامل کوکسیدیوز) را مهار کند.

میزان مصرف بتائین برای طیور گوشتی 1 تا 2 کیلو در هر تن خوراک می باشد. در ضمن استفاده از بتائین نیاز به کولین را تا حدودی کاهش خواهد داد.

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰