انواع پرمیکس های ویتامینه برای طیور

طیور نیاز خود را به مواد معدنی و ویتامین ها از طریق مکمل های معدنی و ویتامینه موجود در خوراک دریافت می کنند. اما در برخی شرایط خاص ممکن است نیاز بدن آن ها به یک ویتامین خاص افزایش یابد که در این صورت جهت پیشگیری یا رفع کمبود، استفاده از پرمیکسی که حاوی آن ویتامین خاص باشد مطمئنا منطقی تر و به صرفه تر از مصرف یک مکمل ویتامینه ی کامل است. این شرایط خاص ممکن است استرس ناشی از جابجایی، واکسیناسیون، گرما و غیره، بیماری های ویروسی، عفونی یا گوارشی در گله، و یا استفاده از برخی اقلام خاص در خوراک باشد. مصرف پرمیکس های تک ویتامینه این امکان را فراهم می آورد که پس از رفع نیاز به یک ویتامین خاص، مصرف آن را قطع نمود.

شرکت آرین رشد افزا با استفاده از برندهای معتبر اروپایی اقدام به تولید پرمیکس های تک ویتامینه درمانی نموده است که عبارتند:

پرمیکس تک ویتامینه A

پرمیکس تک ویتامینه D3

پرمیکس تک ویتامینه E

پرمیکس تک ویتامینه K3

پرمیکس تک ویتامینه ب – کمپلکس

پرمیکس تک ویتامینه E و Se

پرمیکس تک ویتامینهc

تماس با کارشناسان :
(30 خط) ۴۲۹۱۸۰۰۰