مجتمع آموزشی فرهنگ ویژه کودکان مهاجر افغان

 

 

با توجه به ازیاد کودکان مهاجر افغان بازمانده از ادامه تحصیل، مجتمع آموزشی فرهنگ با حمایت شرکت آرین رشد افزا از سال 1400 با 800 دانش آموز در منطقه زمزم تهران شروع به کار نمود.

دانش آموزان در این مجتمع علاوه بر آموختن دروس خود از انواع آموزش های تکمیلی شامل مهارت های زندگی، هنرو کتاب خوانی بهره می برد.

شرکت آرین رشد افزا همواره جلساتی با زمان بندی مشخص با مدیران این مجتمع برگزار و روند حمایت خود را از این مجتمع بروز رسانی می نماید.

مدیران این مجتمع درآخرین جلسه برگزار شده از طرف کودکان دانش آموز یک بادبادک که یکی از نماد های بازی بدون آسیب به محیط زیست و حیوانات در افغانستان می باشد و یک کفش گلکاری شده که خود دارای ماجرای شنیدنی هستبه دوستان خود در آرین رشد افزا تقدیم نمودند.