♦️تولید ماهی تیلاپیا آزاد شد

رئیس سازمان شیلات:
محدودیت‌ زیست محیطی تولید ماهی تیلاپیا در کشور برداشته شده و تولید این محصول در کشور افزایش می‌یابد تا مانند ماهی قزل‌آلا تبدیل به گونه‌ای تجاری شود.
تولید تیلاپیا در ۱۴۴ کشور دنیا انجام می‌شود و از آن به عنوان مرغ آبزیان یاد می‌شود.
استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم‌، یزد و سمنان مجوز زیست محیطی برای تولید ماهی تیلاپیا دریافت کرده‌اند.