سیروان

کتابخانه سیروان (رشد 6)

این کتابخانه با 65 متر مربع سال 1394 در شهر سیروان، استان ایلام تجهیز و افتتاح شد. جمعیت این شهر حدود 197/1 نفر است.
کتابخانه سیروان دارای سایت کامپیوتر ( دارای 5 دستگاه کامپیوتر کامل، 5 عدد میز و 5 عدد صندلی )است همچنین دارای حدود 2000 جلد کتاب ، 3 عدد میز و 12 عدد صندلی مطالعه و 5 قفسه، 1 دستگاه کامپیوتر کامل و 1 عدد صندلی کامپیوتر است.
در ضمن طبق برنامه ریزی کارگرو شارژ سالانه کتاب انجام شده است. طرح تابستانی با هدف آموزش کودک خلاق با وسایل ارسالی انجمن حامی در تابستان 1395 اجرا شده ضمناٌ در پاییز 1395 تعدادی وسایل بازی آموزشی جهت رشد کودکان به این منطقه ارسال شده است.