کاهش ۲۲ درصدی تورم تولید مرغداری‌ها و گاوداری‌ها در زمستان ۹۸

مرکز آمار کشور اعلام کرد که نرخ تولید تولیدکننده محصولات مرغداری‌ها و گاوداری‌های صنعتی در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۸ به ترتیب ۲۲.۸ و ۲۲.۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان دارو،افزودنیو مواد بیولوژیک دام به نقل از ایرنا، مرکز آمار کشور جزئیات تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری‌های و گاوداری‌های صنعتی کشور در زمستان گذشته را منتشر کرد.

براساس این گزارش نرخ تورم تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز به منفی ۷.۲ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٠.٤ افزایش)، ١٧.٦ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی مربوط به «جوجه ی یک روزه» با منفی ۲۶.۳ درصد و بیش­ترین آن مربوط به «تخم مرغ نطفه دار» ۲۰ درصد است.

نرخ تورم تولید مرغداری‌ها در زمستان گذشته نسبت به زمستان قبل از آن (زمستان ۹۷) هفت درصد کاهش یافت به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٧، هفت درصد کاهش دارد. در بین قلم‌های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به «جوجه ی یک روزه» با منفی ۲۳.۸ درصد و بیش­ترین آن مربوط به «کود» ۷۱ درصد است.

نرخ تورم تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۹.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز که معادل ۴۲.۲ درصد بود، ٢٢.٨ واحد درصد کاهش نشان می‌­دهد. در این دوره، در میان قلم‌های مرغداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به «تخم مرغ خوراکی» با منفی ۲.۲ درصد و بیش‌ترین آن مربوط به «کود» با ۶۹.۵ درصد است.

شاخص استانی نرخ تورم تولیدکننده مرغداری‌ها

بررسی نرخ تورم تولیدکننده محصولات مرغداری ‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٨ نشان می­دهد که شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل پاییز با کاهش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ۵۷.۸۳ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گیلان با ۴۸.۴۹ درصد کاهش است.

مقایسه شاخص کل استانها در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ نشان می دهد که اکثر استان ها با کاهش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ۹۶.۳۷ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان گیلان با ۴۳.۲۴ درصد کاهش است.

نرخ تورم تولید گاوداری‌ها

نرخ تورم تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز همان سال منفی ۱.۳ درصد کم شده است. در میان قلم های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به «گاونرداشتی» با منفی ۷.۹ درصد و بیش­ترین آن مربوط به «کود» با ۱.۶ درصد است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی در زمستان ۹۸ به ۳.۹۶ درصد رسید یعنی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل زمستان قبل از آن، ٣.٩٦ درصد افزایش دارد.

نرخ تورم تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٨ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳۶.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٢٢.٧ واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های گاودارهای صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به «گاو نر داشتی» با ۱۸.۲ درصد و بیش­ترین آن مربوط به «گوساله نر زیر چهار ماه» با ۴۳.۸ درصد است.

شاخص استانی نرخ تورم تولیدکننده گاوداری‌ها

بررسی نرخ تورم تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٨ نشان می­دهد که شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل پاییز با کاهش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ۶.۱۴ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان خراسان شمالی با ١٥.٠٨ درصد کاهش است.

مقایسه شاخص کل استانها در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ نشان می دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲۱.۴۷ درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٧.٩ درصد کاهش است.