چین دستورالعمل هایی را برای تغییر دستور العمل های خوراک دام صادر کرد

پدافند غیر عامل چین در صنعت خوراک
وزارت کشاورزی و امور روستایی چین دستورالعمل های جدیدی را جهت توصیه به کاهش مصرف ذرت و سویا در خوراک خوک و طیور صادر کرده است که می تواند جریان صادرات غلات به چین را تغییر شکل دهد.وزارت کشاورزی چین همچنین فرمول های خوراک ویژه هر منطقه را ارائه نموده است، برای شمال شرقی چین، این وزارتخانه پیشنهاد کرد ذرت با استفاده از برنج و سبوس برنج حداقل 15٪ در رژیم های غذایی خوک کاهش یابد. برای جنوب چین، این وزارتخانه پیشنهاد داد که کنجاله سبوس برنج و جو جایگزین ذرت در خوراک خوک شود. در مناطق دیگر، وزارتخانه پیشنهاد كرد كه سویا را كاملاً حذف كرده و با وعده های غذایی دیگر جایگزین كنید.
چین بزرگترین خریدار ذرت و سویا در جهان است.