چرا جوجه ها معدوم می شوند؟

از زمان جوجه ریزی تا آماده سازی محصول و عرضه به بازار ۴۵ روز فاصله زمانی وجود دارد با این حال به دلیل ابهام در آینده و اینکه مشخص نیست چه زمانی ابعاد همه گیری کرونا در بازار کم می شود، هم چنان جوجه ها بلاتکلیف و بی خریدار مانده و در نهایت معدوم می شود.

در سه ماهه پایانی براساس سیاست دولت قرار شد تولید جوجه ۲۰ درصد بیشتر شود تا با افزایش تولید مرغ گوشی، کمبودی در شب عید در بازار نداشته باشیم. اتفاقی که افتاد، عدم جذب جوجه مازاد در چرخه تولید بود. قیمت مرغ در ماه پایانی سال گذشته به دلیل همه گیری بیماری کرونا که شرایط را از حالت عادی خارج کرد، پایین آمد. مرغداران هم با توجه به کاهش میزان مصرف، جوجه ها را نخریدند. چند روز است که معدوم سازی جوجه آغاز شده است چراکه مرغداری ها با افت قیمت ۳۰ درصد ضرر کردند و به همین دلیل تمایلی به خرید و جوجه ریزی در واحدها وجود ندارد.

از زمان جوجه ریزی تا آماده سازی محصول و عرضه به بازار ۴۵ روز فاصله زمانی وجود دارد با این حال به دلیل ابهام در آینده و اینکه مشخص نیست چه زمانی ابعاد همه گیری کرونا در بازار کم می شود، هم چنان جوجه ها بلاتکلیف و بی خریدار مانده و در نهایت معدوم می شود. در شرایط افت قیمت هیچ کس خسارت مرغداران را جبران نمی کنند و نگرانی از زیان آینده به عدم خرید و جوجه ریزی می انجامد. با توجه به این وضعیت در چرخه تولید، قیمت مرغ در آینده به شدت افزایش پیدا می کند.

چنین نوسان هایی در قیمت به دلیل بی برنامگی صنعت دام و طیور نیست. ۴۰ سال که این صنعت برنامه دارد اما تکالیفی به ناگهان به فعالان این صنعت تحمیل می شود و جایی برای فروش مازاد تولید هم وجود ندارد. دولت و انجمن ها تلاش می کنند هر ماه میزان جوجه ریزی را کنترل کنند و تصمیم گرفتند این بار، سطح تولید جوجه را افزایش دهند که به دلیل همه گیری بیماری کرونا مازاد جوجه جذب چرخه تولید نشده است. آمار دقیقی از میزان جوجه های معدوم شده ندارم اما بعید نیست نزدیک به ۲۰ میلیون جوجه در این معدوم سازی ها از بین برود. در صنعت تخم مرغ هم چنین مازاد تولید داریم که صادر می شود اما با مازاد تولید مرغ قیمت ها افت کرده است. در این باره که دولت چه تصمیمی درباره میزان تولید و مازاد آن دارد، هنوز هیچ بحثی انجام نشده است.