پیش بینی می شود صادرات طیور برزیل تا سال ۲۰۲۹ میلادی ۴۸٪ رشد کند

🔶 چشم انداز صنعت مرغداری برزیل مثبت است. Fiesp (فدراسیون صنعت ایالت سائوپائولو) اعلام داشت در طی این دهه صنعت مرغداری برزیل ۲۹ درصد در تولید و ۴۸ درصد در صادرات افزایش داشته باشد.

🔶 سند چشم‌ انداز این فدراسیون موسوم به «پیش بینی تجارت زراعت برزیل» در این ماه منتشر شده است که شامل ۱۸ فعالیت کشاورزی در این کشور است.

🔶 این سند پیش بینی می کند که تولید از میزان ۱۳.۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ به ۱۷.۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ برسد.

🔶 سهم مناطق جنوبی ۶۲٪ ، منطقه جنوب شرقی ۱۸٪ ، منطقه مرکزی و غرب برزیل ۱۴٪ از کل این میزان افزایش است.

🔶 این سند تخمین می زند تجارت بین المللی در صنعت مرغداری برزیل از ۴.۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ به ۶.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۹ خواهد رسید.

🔶 همچنین مصرف سرانه برزیلی ها نیز در همین بازه زمانی ۱۴٪ (از ۴۵.۹ کیلوگرم به ۵۲.۲ کیلوگرم در سال) افزایش می یابد.