پیش بینی می شود تولید خوراک روسیه در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴۰ میلیون تن برسد

با وجود چالش هایی که در حال حاضر تولیدکنندگان خوراک طیور روسیه با آن روبرو هستند، سرعت رشد ۴ تا ۵ درصدی سالانه خود را حفظ کرده اند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان خوراک روسیه در جریان کنفرانس صنایع گوشت و خوراک روسیه این موضوع را عنوان داشت.

آفاناسیف افزود: در سال ۲۰۲۰ تولید خوراک روسیه به ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن خواهد رسید.

افزایش تولید برای خوراک خوک ۱۰٪ ، خوراک گاو ۴۰۳٪ بوده است، در حالی که در بخش خوراک طیور، رشد به ۱.۵٪ محدود شده است. این شواهدی است كه نشان می دهد بازار مرغ در كشور روسیه نسبتاً اشباع شده است.