نمایشگاه نقاشی کودکان کار

نمایشگاه نقاشی کودکان کار و خیابان (من درون)

       با نزدیک شدن به روز جهانی کودک انجمن حامیان کودکان کار و خیابان و مربی توانای آن روژین کیوان پروژه نقاشی من درون را برنامه ریزی و اجرا نمودند. آنان در ادامه فعالیت مستمر خود برای بهتر کردن شرایط زندگی کودکان کار و خیابان این بار تلاش کردند با نشان دادن احساسات   درونی این کودکان نگاه خاکستری جامعه را به آنان  از بین ببرند.

 کودکان برای نشان دادن من درونشان از نقطه به معنای شادی، خط به معنای غم، منحنی به معنای افت و خیز زندگی و خط خطی  به  معنای  خشم  استفاده  کردند.  و حاصل آن  نمایشگاه  نقاشی  شد با عنوان من درون. که از 16  الی21 مهرماه 1397 با  حمایت مالی شرکت آرین رشد افزا (آرا) در فرهنگسرای ابن سینا  برگزار شد  و مورد  استقبال   همه  آنانی قرار گرفت که نشان از محبت می جویند و در خانه مهر می زنند.

نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار نمایشگاه نقاشی کودکان کار