مکمل معدنی و ویتامینه مرغ گوشتی، تخمگذار، مرغ مادر و سایر طیور

شرکت آرین رشد افزا با توجه به توانایی در واردات ویتامین های خالص از بهترین برندهای جهان با حجم بالا و تامین مواد معدنی از منابع داخلی و خارجی، اقدام به تولید مکمل های معدنی و ویتامینه برای دام و طیور نموده است.

لیست مکمل های دوقلوی طیوری عبارتند از:
1- مکمل دوقلوی گوشتی فرمول سازمان
2- مکمل دوقلوی گوشتی ویژه آرین رشد افزا (تک مرحله ای)
3- مکمل دوقلوی گوشتی ویژه آرین رشد افزا (آغازین و رشد)
4- مکمل دوقلوی گوشتی کاتالوگ راس 308
5- مکمل دوقلوی گوشتی کاتالوگ کاب 500
6- مکمل دوقلوی گوشتی کاتالوگ هوبارد
7- مکمل دوقلوی تخمگذار دوره رشد های لاین
8- مکمل دوقلوی تخمگذار دوره تولید های لاین
9- مکمل دوقلوی تخمگذار دوره رشد نیک چیک و LSL
10- مکمل دوقلوی تخمگذار دوره تولید نیک چیک و LSL
11- مکمل دوقلوی تخمگذار دوره رشد شیور
12- مکمل دوقلوی تخمگذار دوره تولید شیور
13- مکمل دوقلوی تخمگذار دوره رشد بوونز
14- مکمل دوقلوی تخمگذار دوره تولید بوونز
15- مکمل دوقلوی مرغ مادر دوره پرورش راس 308
16- مکمل دوقلوی مرغ مادر دوره تولید راس 308
17- مکمل دوقلوی مرغ مادر دوره آغازین کاب 500
18- مکمل دوقلوی مرغ مادر دوره پرورش کاب 500
19- مکمل دوقلوی مرغ مادر دوره تولید کاب 500

دستور مصرف: به هر تن خوراک 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی و 5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه افزوده شود.
نوع بسته بندی و مدت نگهداری: در کیسه های 3 لایه به مدت 6 ماه قابل نگهداری می باشد.
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و در بسته بندی اصلی نگهداری شود.