معاینه فنی از درب منازل انجام خواهد شد

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران گفت: معاینه فنی از درب منازل انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران گفت: ستاد معاینه فنی شهرداری‌ها می‌توانند به مراکز معاینه فنی دارای امتیاز مراجعه و مراکز معاینه فنی سیار را راه اندازی کنند. این مراکز سیار در نقاطی که محدودیت زمین و … وجود دارد تأسیس می‌شود و مردم در سطح محلات دسترسی بهتری به معاینه فنی دارند.

وی خاطرنشان کرد: ولی بنا به تقاضای بسیاری از مراکز دولتی، مجتمع‌های مسکونی و برج‌ها برنامه ریزی شده تا خطوط سیار معاینه فنی تأسیس شود که امکان جا به جایی داشته باشند.

او با بیان اینکه معاینه فنی از درب منازل انجام می‌شود، ادامه داد: تمام آزمون‌های معاینه فنی در این واحدهای سیار وجود دارد، کفی آن برای خودرو سیار است، برقش از دستگاه دیزل ژنراتور تأمین می‌شود و در مرحله اخذ مجوزها از مراکز ذی ربط هستیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم تجربه موفقی باشد و توسعه پیدا کند ادامه داد: طراحی این مراکز معاینه فنی سیار و قابل جا به جایی انجام شده و طرح‌های ان ارائه شده است. به محض دریافت مجوز وارد مرحله ساخت می‌شویم و در ۶ ماه دوم سال از این دستگاه رونمایی خواهد شد.