مرغ هم به سرنوشت تخم مرغ دچار می شود

مدیر عامل اتحادیه مرغ گوشتی گفت: قیمت مرغ از جانب ستاد تنظیم بازار 4 سال است که ثابت مانده اما قیمت نهاده های دامی 2 برابر شده است که همین امر باعث ورشکستگی تولید کنندگان شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، محمد یوسفی مدیر عامل اتحادیه مرغ گوشتی در خصوص مطالبات تولید کنندگان مرغ گوشتی و تجمع اعتراض آمیز آنها مقابل وزارت جهاد کشاورزی در هفته های گذشته اظهارکرد: اعتراض مربوط به قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار و شورای اقتصاد بود. وی افزود: درست است که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را طبق مصوبه مجلس دارد اما در حال قیمت های که وزارت جهاد کشاورزی بخواهد اعلام کند باید حتما با موافقت شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و سازمان برنامه و بودجه باشد. یوسفی افزود: قیمت های اعلام شده از سوی این نهادها مربوط به فروش مرغ در 4 سال قبل است. از 4 سال قبل تا کنون قیمت مرغ را تغییر نداده اند در حالی که قیمت نهاده ها حداقل 2 برابر شده است. وی گفت: هنوز هم قیمت ها به نرخ ستاد تنظیم بازار نمی رسد و آنها مرغ را 7 هزار و 200تا 7 هزار و 800 قیمت گذاری کرده اند اما مرغ در بازار 6 هزار و 750 تومان است . این امر باعث ضررو زیان مرغداران شده است، بدهی های تولیدکنندگان معوق شده و تقریبا به حالت ورشکستگی در آمده اند در حالی که دولت هم اصلا به فکر نیست. یوسفی در رابطه با قول های وزارتخانه به تولید کنندگان ورشکسته تصریح کرد: آقای رکنی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی قول داد تا خواسته های ما را منعکس کند و به گوش شورای اقتصاد و سازمان تنظیم بازار برساند. وزارت جهاد هم به عنوان یک عضو در ستاد تنظیم بازار ریاست جمهوری است و نمی شود توقع زیادی داشت.

منبع: مجله دنیای کشت وصنعت، دی و بهمن ماه 1396، شماره 105