فراخوان نقاشی ها و انشاء

فراخوان نقاشی ها و انشاء

نقوش و متن مورد استفاده در هدایای نوروز 1397( کارت تبریک، تقویم رومیزی و سررسید) شرکت آرین رشد افزا(آرا) حاصل فراخوان اعلام شده به سازمانهای مردم نهاد (سمن) است که کودکان در آنجا تحت آموزشهای ادبی و هنری قرار دارند. کودکان هنرمند با سه موضوع (پروسه پرورش طیور، دام یا آبزیان – دامپزشک – حیوان خانگی ) در این فراخوان حضور یافته وآثار خود را در قالب نقاشی و انشا توسط سمن خود به این شرکت ارائه نمودند.
آثار منتخب فراخوان در هدایای نوروزی شرکت چاپ و ضمن معرفی صاحب اثر و سمن مربوطه، جوایزی را نیز از آن خود کردند.