روغن پونۀ کوهی به حفظ یکدستی گلۀ پولت ها کمک می کند

بر طبق تحقیقات به عمل آمده در دانشگاه کارولینای شمالی امریکا که به درخواست تولید کنندۀ بزرگ مکمل خوراک Anpario انجام شد، گنجاندن روغن پونۀ کوهی (Oregano) به پولت ها در دورۀ پرورش می تواند به حفظ یکدست شدن گلۀ طیور، تولید مثل سالم ، و بازدهی خوب خوراک کمک کند.
پرورش یک گله پولت سالم و با کیفیت با روده ای سالم برای یک عمر کارایی و بازدهی بسیار اهمیت دارد. مجموعۀ باکتری های روده ای طیور نقش بسیار مهمی در هضم و جذب مواد مغذی، و حفظ کارکرد سیستم ایمنی دارند. تشکیل زود هنگام و به موقع این باکتری های مفید، در تشکیل پُرزهای روده ای که در هضم غذا و جذب مواد مغذی آن نقش مهمی دارند، بسیار اهمیت دارد.
دکتر Ken Anderson محقق دانشگاه کارولینای شمالی به درخواست Anpario تولید کنندۀ بزرگ مکمل خوراک، پژوهشی را انجام داد تا تأثیر روغن پونۀ کوهی در رژیم خوراک پولت ها را در طول دورۀ رشد و پرورش آنها بررسی کند.
جوجه ها به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند؛ گروه کنترل که هیچ مکملی در خوراک دریافت نمی کردند و گروه آزمایش که 300 گرم روغن پونۀ کوهی در هر متریک تن خوراک دریافت می کردند. دکتر Anderson می گوید: “نتایج این آزمایش حاکیست که این مکمل تأثیرات مثبتی بر روی تولید مثل سالم پولت ها می گذارد و همچنین در رشد اندام ها با بلندتر شدن پاها بسیار خوب عمل می کند. و علاوه بر این، در گلۀ جوجه پولت هایی که مکمل روغن پونۀ کوهی دریافت کرده بودند کمتر وزن های متغیر دیده می شد.”
همچنین مدیر تولیدکنندۀ خوراک Anpario اذعان داشت راندمان خوراک نیز در این جوجه ها ارتقا می یافت بنابراین با بهتر شدن یکدستی گلۀ طیور و سلامت تولید مثل در پولت هایی که مکمل روغن پونۀ کوهی دریافت کرده اند، انتظار می رود که تخم هایی که می گذارند نیز هم سایز و اندازه باشند و کارایی و بازدهی بهتری در طول حیات خود داشته باشند.
دکتر Anderson در ادامه اظهار داشت: ” ما در حال حاضر بر روی پروژه ای کار می کنیم تا ببینیم که کنترل زودهنگام و به موقع سلامت روده ای طیور با کمک روغن پونۀ کوهی چه تأثیری بر روی تخم گذاری آنها خواهد داشت.”
دکتر Emma Lund کارشناس فناوری Anpario اذعان داشت: “جوجه پولت های مرغوب آنهایی هستند که درشت و قوی باشند و یک گلۀ پولت مرغوب گله ای است که جوجه پولت هایی یکدست و با وزنی همسان داشته باشد. به یاد داشته باشید که رسیدن به استانداردهای لازم برای هر نژاد در دستیابی به رشد بهینۀ ماهیچه ای و اسکلتی بسیار اهمیت دارد و متعاقباً آن هم در ارتقاء عملکرد طیور در اولین تخم گذاری تأثیرگذار خواهد بود و تمامی این عوامل نیز نهایتاً بر بازدهی و سودآوری تولیدکننده و مرغدار مؤثر خواهد بود.”