دستورالعمل کنترل بیماری های طیور منتشر شد

به گزارش خبر گزاری ایسنا:
سرپرست دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، عسل و کرم ابریشم اقدامات بهداشتی لازم در واحدهای پرورشی طیور و مراکز وابسته برای کنترل بیماری ها را اعلام کرد.

۱- ممیزی دقیق و جدی واحدهای مولد طیور و بوقلمون و تخمگذار تجاری بر اساس ضوابط اعلام شده و الزام به رفع هرگونه نقایص موجود در این واحدها

۲- بررسی فرایند بی خطرسازی کود مرغی در واحدهای پرورش طیور و لزوم حمل و نقل آن پس از فرآوری و بی خطرسازی آن

۳-تشدید نظارت بهداشتی بر کشتارگاه های طیور بویژه نظارت بر اجرای عملیات ضد عفونی کامل و موثر خودروهای ورودی و خروجی و قفس های حمل طیور زنده

۴- همکاری با تشکل های صنفی استان و استفاده از ظرفیت آنها در پیشگیری و کنترل بیماری و دعوت از آنها در جلسات ذیربط

۵- تشدید نظارت های بهداشتی بر حمل و نقل طیور و فرآورده های آن

۶- تأکید مجدد بر ضد عفونی خودروهای حمل نهاده ها و خوراک آماده در کارخانجات تولید خوراک طیور

۷-تأکید مجدد بر حضور فعال مسئولین فنی بهداشتی در واحدهای پرورش طیور و گزارش مستمر هرگونه تغییر در شرایط گله

به دامپزشکی

۸- اطلاع رسانی و ارائه نکات آموزشی مرتبط با پیشگیری از بیماری با استفاده از ابزارهای غیرحضوری

۹-پیگیری اخذ گواهی بهداشتی حمل تخم مرغ نطفه دار در کارخانجات جوجه کشی