آرين رشد افزا (آرا)

در سال 1379 با چشم انداز خدمت رساني به فعالين صنعت از طریق تامين موثر نيازهاي تغذيه و بهداشت دام، طيور و آبزيان شروع به فعاليت نموده است.موسسین شرکت در راستای رسیدن به این چشم انداز ارايه روزآمد ترين افزودني هاي خوراک دام، طيور و آبزيان وتولیدانواع بهترین خوراک، کنسانتره و مکمل ها را در کنار پشتیبانی علمی به عنوان ماموریت شرکت تعریف نموده اند.

این مجموعه همواره تلاش کرده است بين نيازهاي داخلي و دستاوردهاي جهاني صنعت پیوند برقرارنماید و برای دستیابی به این منظور ضمن ايجاد، حفظ و ارتقا ارتباط با تمامي گروه هاي فعال دراين صنعت ارتباط گسترده اي با توليدکنندگان معتبر جهاني بر قرار نموده و همواره در تامين محصولاتي با بالاترين کيفيت تلاش داشته است.

خانواده آرين رشد افزا (آرا) خرسند است که توانسته با گرد آوري متخصصين صنعت در بخش هاي تولید، فروش،علمي، بازرگاني، تبليغات و پشتيباني سهم به سزايي در تامين نيازهاي بازار داخلي داشته باشد.

شرکت در نمايشگاه ها، برگزاري سمينارها، اعزام کارشناسان و دامپزشکان شرکت و بازديد از واحد هاي توليد و پرورش و ارايه نظرات کارشناسي به منظور بهبود شرايط پرورش و جيره غذايي در سراسر کشور بخشي از فعاليت هاي اين شرکت در خدمت موثر و متمايز به فعالين اين صنعت بوده است.شرکت آرين رشد افزا (آرا) اميدوار است با استفاده از تجارب ارزشمند گذشته و بهره مندي از نظرات و پيشنهادات همکاران محترم بتواند نقش بيشتري درافزايش کارآمدي صنعت تغذیه دام، طیور و آبزیان ایفا نماید.