خوراک‌دهی به جوجه‌های جوان و بهبود عملکرد روده

تغذیه زودهنگام ازآنجاکه، باعث سرعت بیشتر در رشد اولیه و رشد و نمو روده‌ای جوجه‌ها می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. هم‌چنین این تغذیه زودهنگام بر توانایی جوجه‌ها برای هضم و جذب مواد مغذی خوراکی که به آن‌ها داده می‌شود تأثیری مثبت دارد.
درواقع تغذیۀ جوجه از درون تخم‌مرغ آغاز می‌گردد و کیفیت مواد مغذی درون تخم به عواملی چون سن مرغ مادر و نحوۀ تغذیه او بستگی دارد.
به‌عنوان نمونه، وجود مکمل‌های حاوی آنتی‌اکسیدان در رژیم غذایی مرغ مادر امری بسیار مهم و ضروری است چراکه همین ویتامین‌ها و مواد معدنی به زردۀ تخم‌مرغ انتقال پیدا می‌کنند و بالا رفتن کیفیت جوجه‌کشی و کیفیت جوجه‌های یک‌روزه را به همراه دارند.
علاوه بر این، افزایش میزان اسیدهای چرب امگا 3 در خوراک مرغ مادر موجب افزایش سطح انرژی جنین می‌گردد.
سلامت جوجه‌های یک‌روزه و مقاومت آن‌ها در مقابل بیماری‌ها، به میزان و نوع مصونیت گلبولی که از مرغ مادر دریافت کرده‌اند و همچنین به کیفیت مایع دور جنین که جوجه در دوران جنینی خود آن را می‌بلعد بستگی دارد.
درواقع این مصونیت گلبولی و هم‌چنین کیفیت مایع دور جنین اولین دیوار دفاعی جوجه‌های جوان هستند که در ضمن رشد و نمو بافت‌ها و سلول‌های بدنشان، سیستم ایمنی آن‌ها را رشد داده و تقویت می‌کنند.

مانان الیگوساکارید فعال
نکته قابل‌توجه درروند رشد و نمو جوجه‌ها این است که متأسفانه همیشه سیستم ایمنی در مرغ‌های مادر به‌اندازه کافی مطلوب نیست و مکمل‌هایی زائد با محصولاتی نظیر Actigen بر روی سیستم دفاعی طبیعی بدن آن‌ها اثرگذار است و همین امر می‌تواند به تخم‌مرغ‌ها در سطوح بالاتر انتقال پیدا کند. به همین جهت است که درروند رشد و نمو جوجه‌ها از مکمل‌های غذایی استفاده می‌شود تا مانان الیگوساکارید فعال در آن‌ها از طریق چسبیدن به باکتری درون روده‌ای، منجر به فعال شدن سیستم ایمنی آن‌ها گردد و درنهایت سبب ارتقاء سطح ایمنی و وضعیت سلامت پرنده شود.
بر اساس مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده Actigen موجب فعال شدن برخی ژن‌های مؤثر در سیستم ایمنی می‌شود؛ و همین امر نشان می‌دهد که چرا پرندگانی که از این مکمل‌ها استفاده می‌کنند به نسبت مصونیت گلبولی بیشتری را در خون خود دارند چراکه این فرآیند، بهبود انتقال آنتی‌بادی مادر به جوجه را همراه دارد.
معمولاً جوجه‌های تازه سر از تخم درآورده در معرض استرس‌های محیطی مانند اضطراب هنگام جابه‌جایی قرار دارند.

مکمل دهی به جوجه در درون تخم
ارائۀ مواد مکمل به جنین درون تخم از اوایل سال 2000 موردبررسی قرارگرفته است و بر تأمین انرژی و مواد معدنی برای جنین در حال رشد تمرکز داشته است؛ اما پژوهش‌های دیگری نیز با تزریق Actigen به غشاء دور جنین در تخم انجام‌شده است و نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که جنین‌هایی که 5 میلی مولار از محصول را دریافت کرده‌اند، افزایش جوجه‌کشی از 82.5% به 97.5% را داشته‌اند.

مکمل دهی به جوجه‌ها، درون تخم‌مرغ
واکسیناسیون در کنترل بیماری‌های عمدۀ طیور به‌ویژه در میان طیور جوان نقش مهمی دارد؛ اما واکسیناسیون به‌تنهایی برای کنترل بیماری در میان طیور کافی نیست و داشتن یک سیستم ایمنی فعال در این روند از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه این سیستم ایمنی فعال کمک می‌کند که طیور واکسن دریافت شده را جذب کرده و به آن واکنش نشان دهند تا در مقابل بیماری از یک حمایت کامل و همه‌جانبه برخوردار گردند. تحقیقات نشان داده‌اند که تنها، یک سیستم ایمنی بسیار قوی در جوجه‌های جوان، قادر است نسبت به واکسن بیماری عفونی بورس (IBD) واکنش نشان دهد و سطح آنتی‌بادی آن‌ها را از 659 در جوجه‌هایی که مرغ مادر مکمل لازم را دریافت نکرده‌اند و به 969 در جوجه‌هایی که مرغ مادر مکمل را دریافت کرده‌اند، برساند. این بهبود سطح ایمنی در جوجه‌ها که به‌واسطه این نوع مداخلات به وجود آمده‌اند، در تضمین رشد مطلوب روده‌ای آن‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود. آزمایش‌ها انجام‌شده بر جوجه‌های 12 روزه نشان داده‌اند که طیوری که مکمل Actigen دریافت کرده‌اند، وزنی بسیار مطلوب‌تر داشته‌اند و یکدستی بهتری در طیور آن‌ها به چشم می‌خورد.

استرس محیط
معمولاً جوجه‌های تازه سر از تخم درآورده در معرض استرس‌های محیط قرار دارند به‌عنوان نمونه این جوجه‌ها در هنگام انتقال و جابجایی استرس زیادی را تحمل می‌کنند. در آزمایشی که در این زمینه صورت گرفته است سعی شده است که با استفاده از تزریق دگزامتازون این واکنش‌های فیزیکی ناشی از استرس در جوجه‌ها را به کمترین میزان برسانند اما این عمل منجر به تفاوتی چشمگیر در میزان وزن جوجه‌ها شد و کاهش رشد جوجه‌ها را به همراه داشت به صورتی که وزن جوجه 14 روزه‌ای که تزریق را دریافت کرده بود 368 گرم بود و در مقابل وزن جوجۀ بدون تزریق 433 گرم ثبت‌شده است.

گوارش در جوجه‌های جوان
معمولاً به دلیل کم‌کاری آنزیم در نخستین روزهای بیرون آمدن از تخم، گوارش در جوجه‌های جوان، ضعیف است. سیستم گوارش جوجه در 48 ساعت ابتدایی به دنیا آمدن او، رشد خواهد کرد و بیشتر فعالیت آنزیمی در آن بر اساس لیپاز است، لیپاز آنزیمی از زردۀ درون تخم است که برای گوارش چربی ذخیره‌شده است.
17 درصد از میزان رشد مرغ گوشتی در 7 روز اول تولد او اتفاق می‌افتند و پرنده در این 7 روز 10 درصد از وزن نهایی خود را به دست می‌آورد و همین امر به‌خوبی نشان می‌دهد که جوجه‌ها در این دوره 7 روزه به یک سیستم گوارش قوی نیاز دارند تا بتوانند بهترین مواد مغذی را جذب کنند.

افزایش فعالیت آنزیمی
چنانچه تغذیه مرغ‌های گوشتی با Actigen انجام شود میزان فعالیت آنزیم در روده آن‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد و این افزایش فعالیت آنزیم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه این آنزیم‌ها با آسان کردن روند تجزیۀ نهایی مواد مغذی به جذب بهتر کمک می‌کنند. این افزایش فعالیت آنزیمی در پرنده‌های جوان که در روزهای نخستین بیرون آمدن از تخم، بدن آن‌ها توانایی ترشح سطحی کافی از آنزیم را در روده‌هایشان ندارد مؤثر است و بر میزان جذب مواد مغذی تأثیری مثبت دارد.
گزارش‌های بسیاری درباره تشکیل باکتری‌های روده‌ای در حیوانات جوان ارائه‌شده است که در بسیاری از این گزارش‌ها این فرآیند در جوجه‌ها موردبررسی قرارگرفته است.
مکمل‌هایی که در اولین تغذیۀ جوجه‌ها، به آن‌ها داده می‌شود. درروند تشکیل باکتری‌های مفید روده‌ای نقش مهمی دارند؛ چراکه اولین تماس جوجه با باکتری‌های محیطی موجود در آب و خوراک، جوجه را در معرض تشکیل این باکتری‌های مضر قرار می‌دهد. این‌که چرا باکتری‌های مفید روده‌ای از مقاومت بیشتری برخوردارند و میزان ایستادگی آن‌ها در برابر انواع باکتری‌های مضری که از طریق قورت دادن خوراک وارد رودۀ حیوان می‌شوند بیشتر است از اهمیت بالایی برخوردار است.

مسئله‌ای مهم و قابل اهمیت است
مطالعات جدید مزایای تشکیل باکتری‌های مفید روده‌ای با کمک مانان الیگوساکارید فعال موجود در Actigen را به‌خوبی نشان می‌دهند و همچنین مزایای آن را در سنین مختلف طیور به‌ویژه در طیور جوان بیان می‌کنند. ازآنجاکه جوجه‌ها به‌ویژه جوجه‌های جوان تازه سر از تخم درآورده‌، در طول دوران رشد و نمو خود با چالش‌ها و خطرات فراوانی مواجه هستند، بنابراین افزودن مکمل به خوراک اولیه آن‌ها بهترین تضمین برای رشد مناسب آن‌ها و پایین آوردن میزان مرگ‌ومیر آن‌ها در اولین هفتۀ بیرون آمدن از تخم است. تشکیل میزان مناسبی از باکتری‌های مفید در مجرای روده‌، از مسمومیت‌های ناشی از آسیب‌دیدگی سطح جاذب روده‌ای که اسهال و مرگ‌ومیر جوجه‌ها را به همراه دارد، می‌کاهد؛ بنابراین اولین خوراک‌دهی به جوجه‌ها با به‌کارگیری تکنیک‌های تغذیه‌ای نقش بسیار مهمی در میزان بازدهی و صرفۀ اقتصادی مزرعه طیور به دنبال خواهد داشت.
منبع:ITP.News