خشکسالی عامل روند صعودی قیمت غلات در جهان

قیمت غلات روند رو به رشدی را از خود نشان می دهد، که بیشتر آن به دلیل خشکسالی در مناطق مهم تولید این محصولات است. علاوه بر این، تقاضای غلات هم برای خوراک و هم برای مصرف انسان زیاد است.

تقاضا برای غلات در بازار جهانی هنوز زیاد است. در هفته گذشته قیمت گندم و ذرت به شدت افزایش یافته است.

در بازار آتی پاریس، قرارداد گندم برای تحویل در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ تقریباً ۹ یورو (۴.۴٪) رشد هفته ای داشت و قرارداد ذرت برای تحویل در نوامبر ۲۰۲۰ به میزان تقریبا ۱۰ یورو افزایش داشتند.

در بازار آتی شیکاگو، بازار حاصل از قرارداد گندم سال ۲۰۲۰ قابل توجه بود، اما قیمت ذرت رشد متوسطی (حدود ۲ درصد) را نشان داد. دوشنبه گذشته، شیکاگو با روند صعودی تمام قراردادهای ذرت، شامل دسامبر ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۱، مواجه بود.

افزایش قابل توجه قیمت گندم شیکاگو گویای این واقعیت است که آمریکایی ها می توانند به صادرات این محصول اعتماد کنند.