ثبت سفارش سیستمی نهاده دامی و روغن آغاز شد

به گزارش خبر گزاری باشگاه خبرنگاران جوان:

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با عنایت به سیستمی شدن صدور مجوز ثبت سفارش برای نهاده‌های دامی و انواع روغن خام و آغاز ثبت سفارش فصل جدید، واردکنندگان می‌توانند وضعیت درخواست مجوز را در سامانه مشاهده کنند.