توکسین بایندر TOXY-NIL DRY

TOXY-NIL DRY به عنوان یک توکسین بایندر چند جزئی، موثرترین جذب کننده مایکوتوکسین ها (سموم ناشی از فعالیت قارچ ها) می باشد و باعث توقف رشد قارچ ها و کپک ها در خوراک دام و طیور می شود، که به دلیل خاصیت جذب کنندگی شدید، با میزان مصرف پایین در جیره ها استفاده می گردد و بنابراین فضای کافی برای تامین مواد مغذی در خوراک وجود خواهد داشت.
TOXY-NIL DRY توکسین بایندری است متشکل از جاذب های فعال و اسیدهای آلی. از مهم ترین ترکیبات تشکیل دهنده این توکسین بایندر می توان به آلومینوسیلیکات ها، دیواره سلولی مخمر (ساکارومایسس سرویسیه)، پروپیونات کلسیم و اسید سیتریک اشاره کرد.
TOXY-NIL DRY این محصول بر مهم ترین مایکوتوکسین های شایع در خوراک دام و طیور از جمله انواع آفلاتوکسین ها، اکراتوکسین ها، زیرالنون، فومونیسین، ارگوت آلکالوئیدها و تریکوتسن ها تاثیر گذاشته و ضمن جلوگیری از بروز خسارات اقتصادی ناشی از آن ها، باعث بهبود وزن نهایی، افزایش مصرف خوراک و میزان تولید، و همچنین ارتقاء سیستم ایمنی و سلامتی دام و طیور می شود.
TOXY-NIL DRY با داشتن مواد کلات کننده خاص باعث تشکیل ترکیبات پایدار با مایکوتوکسین های قطبی در دستگاه گوارش شده و به دنبال آن باعث کاهش سرعت عبور مواد خوراکی و بهبود هضم و جذب آن ها می شود. همچنین با خنثی سازی مایکوتوکسین های غیرقطبی و کاهش سطوح آن ها در خوراک و فرآورده های دام و طیور، بهبود عملکرد نهایی را در بر دارد.
TOXY-NIL DRY با دارا بودن منافذ زئولیتیک و کانال های فراوان، دارای سطوح جذب بسیار بالایی برای سموم قارچی می باشد. این توکسین بایندر بدون ایجاد تداخل با مواد غذایی و دارویی و بدون نیاز به قطع مصرف قبل از کشتار، باعث بهبود عملکرد حیوان گردیده و با عدم رسوب در فرآورده ها و تولیدات دام و طیور، سلامت آن ها را تضمین می نماید.
TOXY-NIL DRY توکسین بایندری است که اندازه حفره های جذبی مربوط به آلومینوسیلیکات ها در آن به گونه ای اصلاح گردیده که به صورت اختصاصی به مایکوتوکسین ها متصل شده و در نتیجه از جذب و حذف مواد ریز مغذی خوراک جلوگیری می شود. این فرایند مانع افت کیفیت خوراک گردیده و حداکثر بهره وری را در پی دارد.
TOXY-NIL DRY با سرعت مایکوتوکسین ها را جذب کرده و به همین دلیل به سموم فرصت جذب از طریق روده را نمی دهد. این جذب به صورت غیرقابل برگشت می باشد به طوری که تا انتهای دستگاه گوارش توکسین را رها نمی کند.
TOXY-NIL DRY محصول وارداتی شرکت آرین رشد افزا و ساخت شرکت Nutrri-Ad بلژیک می باشد و دارای مجوز مصرف اتحادیه اروپا می باشد.
TOXY-NIL DRY در کیسه های پلی اتیلنی 25 کیلوگرمی عرضه می شود و می بایست در شرایط خشک و خنک نگهداری شود.
به منظور بررسی سیستم ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی، مطالعاتی بر 110 هزار قطعه پرنده گوشتی در طی یک دوره پرورشی 42 روزه در موسسه تحقیقاتی شرکت Nutri-Ad بلژیک صورت گرفت که پیرو این بررسی ها با مصرف توکسی نیل درای میزان فاگوسیتوزیس (بیگانه خواری) توسط مونوسیت ها و گرانولوسیت ها به طور معنی داری افزایش پیدا کرده که نشان دهنده بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن پرنده می باشد.
همچنین ضریب تبدیل خوراک و میزان افزایش وزن روزانه در پرندگان مصرف کننده توکسی نیل درای به طور محسوسی بهبود پیدا کرده که در نمودار زیر بر مبنای درصد نشان داده شده است. کاهش رشد قارچ ها و جلوگیری از تولید مایکوتوکسین ها با مصرف توکسی نیل درای در مقایسه با تیمار کنترل (شاهد) در نمودار مشاهده می شود.
میزان مصرف پیشنهادی:
طیور: 5/0کیلوگرم در هر تن خوراک و یک کیلوگرم در هر تن خوراک در آلودگی های شدید یا ذخیره طولانی مدت. حداکثر میزان مصرف 3 کیلوگرم در هر تن خوراک.
دام: 15 تا 20 گرم به ازای هر راس دام در روز بر حسب میزان تولید.